• นางสาวฐายิกา ประมูปถัมภ์

  นางสาวฐายิกา ประมูปถัมภ์

  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
  • นางสาวฐายิกา ประมูปถัมภ์

   นางสาวฐายิกา ประมูปถัมภ์

   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
  • นางสาวอัจฉราพร คำเกิด

   นางสาวอัจฉราพร คำเกิด

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   • นางสาวปวีณา พิเรศรัมย์

    นางสาวปวีณา พิเรศรัมย์

    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • นายธัญญวัฒน์ นาคเกี้ยว

   นายธัญญวัฒน์ นาคเกี้ยว

   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
   • นางสาวฅีติกา ศรีวาจร

    นางสาวฅีติกา ศรีวาจร

    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
  • ตำแหน่งว่าง

   ตำแหน่งว่าง

   เจ้าพนักงานพัสดุ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

หนังสือราชการ สถ.