ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

บ้านตะเคียน หมู่ที 9 ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210

โทร./โทรสาร 0 4455 9011 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : [email protected] และ [email protected] 

No Gift Policy