• นายเนม วันฤกษ์

  นายเนม วันฤกษ์

  ประธานสภา อบต.ตะเคียน
  • นายประเสริฐ องอาจ

   นายประเสริฐ องอาจ

   รองประธานสภา อบต.ตะเคียน
   • นางแท็บ เครือเสาร์

    นางแท็บ เครือเสาร์

    สมาชิกสภา อบต.ตะเคียน
    • นายสุนีย์ แหวนดี

     นายสุนีย์ แหวนดี

     สมาชิกสภา อบต.ตะเคียน
  • นายสิทธิพัฒน์ เหลาทอง

   นายสิทธิพัฒน์ เหลาทอง

   เลขานุการสภา อบต.ตะเคียน
   • นางอำพร อุชชุพระราช

    นางอำพร อุชชุพระราช

    สมาชิกสภา อบต.ตะเคียน
    • นายอำพล ผลป้อง

     นายอำพล ผลป้อง

     สมาชิกสภา อบต.ตะเคียน
  • นายนิคม สุนทรงาม

   นายนิคม สุนทรงาม

   สมาชิกสภา อบต.ตะเคียน
   • นายสุทัศน์ บุตตัสสะ

    นายสุทัศน์ บุตตัสสะ

    สมาชิกสภา อบต.ตะเคียน
    • นายธีรชัย เที่ยวทอง

     นายธีรชัย เที่ยวทอง

     สมาชิกสภา อบต.ตะเคียน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน