• นายเนม วันฤกษ์

   นายเนม วันฤกษ์

   ประธานสภา อบต.ตะเคียน
  • นายประเสริฐ องอาจ

   นายประเสริฐ องอาจ

   รองประธานสภา อบต.ตะเคียน
  • นายสิทธิพัฒน์ เหลาทอง

   นายสิทธิพัฒน์ เหลาทอง

   เลขานุการสภา อบต.ตะเคียน
  • นายนิคม สุนทรงาม

   นายนิคม สุนทรงาม

   สมาชิกสภา อบต.ตะเคียน
  • นางแท็บ เครือเสาร์

   นางแท็บ เครือเสาร์

   สมาชิกสภา อบต.ตะเคียน
  • นางอำพร อุชชุพระราช

   นางอำพร อุชชุพระราช

   สมาชิกสภา อบต.ตะเคียน
  • นายสุทัศน์ บุตตัสสะ

   นายสุทัศน์ บุตตัสสะ

   สมาชิกสภา อบต.ตะเคียน
  • นายสุนีย์ แหวนดี

   นายสุนีย์ แหวนดี

   สมาชิกสภา อบต.ตะเคียน
  • นายอำพล ผลป้อง

   นายอำพล ผลป้อง

   สมาชิกสภา อบต.ตะเคียน
  • นายธีรชัย เที่ยวทอง

   นายธีรชัย เที่ยวทอง

   สมาชิกสภา อบต.ตะเคียน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

No Gift Policy