• นายสิทธิพัฒน์ เหลาทอง

  นายสิทธิพัฒน์ เหลาทอง

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  • นายสหภาพ บุญครอง

   นายสหภาพ บุญครอง

   หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  • นางสาวฐายิกา ประมูปถัมภ์

   นางสาวฐายิกา ประมูปถัมภ์

   รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
  • นายเฉลิม สุขสบาย

   นายเฉลิม สุขสบาย

   ผู้อำนวยการกองช่าง
  • นางสาวรัตนา สวยรูป

   นางสาวรัตนา สวยรูป

   ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

หนังสือราชการ สถ.