4 พฤษภาคม 2562
ประชุมสภา
อบต.ตะเคียน จ.สุรินทร์
จุดชมวิวช่องปลดต่าง เทือกเขาพนมเงรัก
จังหวัดสุรินทร์
มาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (D-M-H-T-T)
รวมถาม-ตอบเลือกตั้งท้องถิ่น

Facebook

นายก อบต.

นายพิชัย  เผยศิริ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

เบอร์โทรศัพท์ 0856820545

ปลัด อบต.

นายสิทธิพัฒน์ เหลาทอง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์โทรศัพท์ 0986659197