ตราสัญลักษณ์

ตราองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน มีลักษณะเป็นรูปต้นไม้ ที่แผ่กิ่งก้านสาขา ยืนต้น ให้ความร่มเย็น และความชุ่มชื่น เย็นฉ่ำแก่โลก ต้นไม้ คือ ต้นตะเคียนซึ่งเป็นชื่อตำบล มีจำนวนสองต้น หมายถึง ความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน  เป็นองค์กรหลักในการปฏิบัติงานหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตำบลตะเคียน สีเขียว หมายถึง ความร่มเย็น เป็นสุข และเป็นแหล่งพื้นที่มีทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความอุดมสมบูรณ์ หมายรวมถึง ความเป็นพื้นที่สีเขียวด้วยทรัพยากรป่าไม้และเป็นพื้นต้นน้ำของจังหวัดสุรินทร์

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

No Gift Policy