• นายสุรศักดิ์ สินทรา

  นายสุรศักดิ์ สินทรา

  ผู้อำนวยการกองช่าง
  • นายอนุพงศ์ ห่อทรัพย์

   นายอนุพงศ์ ห่อทรัพย์

   นายช่างโยธาชำนาญงาน
   • นายศิวกร ดาศรี

    นายศิวกร ดาศรี

    ผู้ช่วยนายช่างโยธา
    • นายเดชา ดีมันต์

     นายเดชา ดีมันต์

     พนักงานทั่วไป(ช่างไฟฟ้า)
    • นางสาวศุภกานต์ จุไร

     นางสาวศุภกานต์ จุไร

     จ้างเหมาบริการ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน