ประกาศคำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  นายพิชัย  เผยศิริ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนแล้ว  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565  เมื่อวันศุกร์ที่  4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

No Gift Policy