• นายพิชัย เผยศิริ

  นายพิชัย เผยศิริ

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน
  • นายสมจิตร นาลอย

   นายสมจิตร นาลอย

   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน
  • นายประยูร สร้อยจิตร

   นายประยูร สร้อยจิตร

   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน
  • นางสาวอุทัย เส็มทอง

   นางสาวอุทัย เส็มทอง

   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน