องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน นำโดย นายพิชัย  เผยศิริ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ตลอดจนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ ร่วมปฏิบัติตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ และป้องกันการทุจริต 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

No Gift Policy