เมื่อวันที่  4  กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  นายเนม  วันฤกษ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน การพิจารณาสมาชิกสภาฯ เพื่อเป็นคณะกรรมการตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

311
308
290
304
302
301
285
277
276
274

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน