นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ขอเสนอญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เป็นคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน