นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ขอเสนอญัตติการพิจารณาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนมอบหมายจำนวนสองคน เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน