นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ขอเสนอญัตติการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน