องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 10 เดือนเมษายน 2566 เวลา 09.30  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมและรับบริจาคครุภัณฑ์ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

83588
83587
83570
835690
83569
83568
83567
835660
83566
835640

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

No Gift Policy