เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. พนักงานตำบลตะเคียนและคณะกรรมการดำเนินโครงการ หมู่ที่1 ได้ร่วมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ จากหน่วยงานสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ (นครราชสีมา) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์และคณะ ได้ทำการตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่3 เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ชุมชนบ้านตะเคียน หมู่ที่ 1

ขอขอบคุณ คณะตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำในการดำเนินงานโครงการฯ ที่ได้กรุณามาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ เพื่อชุมชนนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นชุมชนคัดแยกขยะที่ต้นทางส่งประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความยั่นยืนและสามารถเป็นชุมชน

3-1612640
3-161264
3-1612641
3-1612643
3-1612642
3-1612647
3-1612644
3-1612648
3-1612646

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

หนังสือราชการ สถ.