องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  โดยนายพิชัย  เผยศิริ  ได้มอบหมาย นายสมจิตร นาลอย   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย นางสาวอาทิตยา จารัตน์ บ้านเลขที่ 113 หมู่ที่ 2 บ้านสกล ต.คะเคียน อ.กาบเชิง  จ.สุรินทร์   ในวันที่  22  พฤษภาคม  2566  จำนวน  5,700  บาท

S51486723
S51486725

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

No Gift Policy