องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  โดย นายพิชัย  เผยศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ นายยงยุทธ หอมเนียม รองประธานกลุ่มอาสาสูงวัยใจเกินร้อย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียน  ผูู้นำชุมชน และ คณะกรรมการ "กลุ่มอาสาสูงวัย ใจเกินร้อย"  ร่วมกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ  ครั้งที่ 8  วันที่ 16 พฤษภาคม 2566   ราย นายถนอม สะตาดี อายุ 80 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 12หมู่ที่ 1 ตำบล.ตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์   โดยมอบปัจจัยและสิ่งของ ดังนี้                                                                                                                  1. เงินสด  จำนวน 2,710บาท     

2. พัดลม จำนวน  1 เครื่อง                                                                                                                                                                             

3. ถุงยังชีพ จำนวน  1 ชุด       

                           

786035
786033
786032
786031
786030
786028
786027
786025
786023
786022
                                                                                                                                                                                          

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

No Gift Policy