เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านโคก หมู่ที่ 6 นายบุญส่ง จันทรี กำนันตำบลตะเคียน และคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโคกวัด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก, โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนและโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายพิชัย เผยศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนมาเป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียนและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสกล มาให้ความรู้

6--256539
6--256542
6--256545
6--256515
6--256544
6--256532
6--25655

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน