องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ดำเนินการจัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1 และ 2 จำนวน 2 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามกิจกรรมที่ 2 หลักการ (รู้ทรัพยากร เห็นความหลากหลาย รู้ระบบฐาน)

11
186
3048606655311542848900949577557465579277897n
LINEALBUM065117
3
2
0
4
1

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน