ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติ  รายงานสรุปสถานะการเงิน พิจารณาอนุมัติแผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 และพิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่ ในวันอังคารที่  31  พฤษภาคม พ.ศ. 2565  เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน