เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอกาบเชิง กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อ เหล่าปวงชนชาวไทย  ณ  ถนนสายบ้านสกล-บ้านตะเคียน  โดยกำหนดจุดรวมพลบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน หมู่ที่ ๙ ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน เสื้อสีเหลือง เตรียมอุปกรณ์สำหรับการทำกิจกรรม อาทิเช่น ไม้กวาด ถุงขยะ เครื่องตัดหญ้า มาพร้อมด้วย ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (Coronavirus Disease : COVID-19) สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เว้นระยะห่างตามมาตรการทางสังคม

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

หนังสือราชการ สถ.