ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน