• นางสาวฐายิกา ประมูปถัมภ์

  นางสาวฐายิกา ประมูปถัมภ์

  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
  • นางสาวฐายิกา ประมูปถัมภ์

   นางสาวฐายิกา ประมูปถัมภ์

   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
  • นางสาวอัจฉราพร คำเกิด

   นางสาวอัจฉราพร คำเกิด

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   • นางสาวปวีณา พิเรศรัมย์

    นางสาวปวีณา พิเรศรัมย์

    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • นางสาวสันทนี ทองเหลี่ยม

   นางสาวสันทนี ทองเหลี่ยม

   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
   • นางสาวฅีติกา ศรีวาจร

    นางสาวฅีติกา ศรีวาจร

    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
  • นายเก่งกล้า ดาแก้ว

   นายเก่งกล้า ดาแก้ว

   เจ้าพนักงานพัสดุ
   • นางสาวปภาดา จันทนาม

    นางสาวปภาดา จันทนาม

    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

No Gift Policy